Ya Kun Family Cafe – สิงคโปร์

Ya Kun Family Café ✪✪✪ ร้านกาแฟพื้นบ้านอย่าง Ya Kun น่าจะเปรียบได้ดัง Starbucks ฉบับย่อมเยาว์ของประเทศสิงคโปร์ ทั้งสองร้านขายน้ำคาเฟอีนสีดำ เครื่องดื่มที่ชาวเมืองเสพติด และมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ จะต่างกันก็เพียงราคา ซึ่ง Starbucks ขายแก้วละ 5-7 เหรียญ ในขณะที่ Ya Kun ขายอยู่เหรียญกว่าๆเท่านั้น

More