“Changi City Point” เอาท์เล็ตเครื่องกีฬา รองเท้าสปอรต์ฟุ่มๆของสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นเมืองของ “นักเดิน” ค่ะ … รองเท้าที่ใส่สบาย โดยเฉพาะรองเท้ากีฬาจึงเป็นสินค้ายอดนิยมตลอดกาล ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ผู้นำประเทศ ก็จะพบว่า นาย ลี กวน ยู บิดาของสิงคโปร์ผู้ล่วงลับก็นิยมใส่รองเท้ากีฬา และลูกชายของเขา นาย ลี เซียง ลุง นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็เป็นแฟนคลับรองเท้ากีฬาเช่นกัน

More