5 ที่เที่ยว (เฉพาะกิจ) หลบหมอกควันในสิงคโปร์

ในระยะสิบกว่าปีหลัง สิงคโปร์โดนหมอกควันพิษโจมตีอยู่บ่อยๆ ครั้งรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี 2013 ค่ามลพิษในอากาศขึ้นสูงถึง 300 PSI ซึ่งถือว่าไม่ปลอดภัย และหมอกควันปิดเมืองจนมองอะไรแทบไม่เห็นเลยค่ะ

More