บ้านใกล้วัง – หัวหิน

บ้านใกล้วัง ♥♥♥♥♥ บ้านใกล้วังเป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยบนถนนแนบเคหาสน์ ร้านนี้ตั้งอยู่ในบริเวณของบ้านสามสุข ซึ่งเป็นบ้านเก่าของข้าราชบริพารในสมัยก่อน ชื่อของร้านมีความหมายที่ตรงตัว ว่าเป็นร้านที่ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังไกลกังวล จึงมีชื่อว่า “บ้านใกล้วัง”

More