ATTA กลมกลืนกับธรรมชาติ รีสอร์ตสำหรับคู่รักที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุดในเขาใหญ่

เขียวชอุ่ม ชุ่มชื่น ยืนมองแนวเขา สูดไอบริสุทธิ์ ปลุกชีวิตและหัวใจอีกครั้ง ณ ผืนป่าสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย แม้ ATTA จะเปิดมาแล้ว 2-3 ปี แต่ความนิยมก็ยังคงไม่เสื่อมคลาย คงเหมือนสัจธรรมที่แท้จริงดังชื่อของโรงแรม ที่คอยกระซิบบอกให้เราละทิ้ง “อัตตา” ความเป็นตัวตนของตัวเองและหลอมรวมกับธรรมชาติความเที่ยงแท้ของโลกใบนี้

More