เลียบๆ เคียงๆ ริมแม่น้ำสิงคโปร์

เมื่อตอนบ่าย ไปเดินเล่น แกว่งแขน ขยับขาเลียบแม่น้ำสิงคโปร์ค่ะ (Singapore River) แม่น้ำสายนี่ไหลลงมารีน่าเบย์ ก่อนจะถูกเก็บเป็นน้ำจืดที่เขื่อนกั้นน้ำปลายทาง Marina Barrage

More