ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ✪✪✪✪ – กรุงเทพ

กรุงเดียวกัน “แต่” ห่างไกลกันเหลือเกิน …. กรุงของหลานสาวเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่กรุงนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติบริสุทธิ์ของศูนย์การเรียนรู้ที่มีชื่อว่า “ป่าในกรุง”

More