กระบวนการรับมือ Bomb Threat ของสิงคโปร์แอร์ไลน์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ไฟลท์ SQ001 ถูกขู่วางระเบิดค่ะ … เที่ยวบินนี้ บินตรงจากซานฟรานมาที่สิงคโปร์ และหลังจากตรวจเครื่องบิน ผู้โดยสาร และกระเป๋าแล้วก็ไม่พบอะไรต้องสงสัย

More