วัดเชียงทอง ประดิษฐานพระม่าน – หลวงพระบาง

“พระม่าน” เป็นอีกพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพระบางที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดเชียงทองค่ะ ชาวลาวเชื่อกันว่าพระม่านนั้นลอยน้ำมาจากพม่า และชื่อของพระม่าน ก็เพี้ยนมาจากคำว่า พะม่า นั่นเอง … เหตุผลที่วัดเชียงทองเป็นเพชรเม็ดงามของหลวงพระบาง ก็เพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระม่าน และยังมีสถาปัตยกรรมล้านช้างที่งดงามที่สุดอีกด้วยค่ะ

อุโบสถของวัดเชียงทองทำด้วยหลังคา 3 ชั้น เปรียบได้ดังนรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ ปีกของหลังคาโค้งสวยเหมือนหางนกยู ที่มีความหมายถึงสันติสุข งดงามทั้งภายนอกและภายใน

ตรงข้ามกับอุโบสถ ยังมีโรงเมี้ยนโกศ ที่บรรจุพระโกศของกษัตริย์ลาวเอาไว้ ด้านหน้าโรงเมี้ยนโกศลงรักปิดทองได้อย่างสวยงามค่ะ

นอกจากนั้นแล้ว วัดเชียงทองยังเป็นที่พึงพิงทางใจให้กับชาวหลวงพระบางและชาวลาว เพราะที่นี่เปรียบได้ดังพระพรหมของบ้านเรา ที่ชาวลาวจะมาบนบานศาลกล่าว ขอให้สมหวังในเรื่องที่กำลังทุกข์ใจ …

และในวันนั้นฉันก็ได้เห็นคู่ชายหญิงชาวลาวที่สมปรารถหนากลับไปแก้บนกัน ประตูไม้ที่เคยปิดในหอพระม่านถูกเปิดออก และพระม่านก็ตั้งตระหง่านตรงหน้าชายหญิงชาวลาวคู่นั้น เป็นกรณีพิเศษเมื่อมีการกลับมาแก้บน

(รายละเอียดเพิ่มเติมของวัดเชียงทอง ติดตามได้ต่อในรายการ So City ทางช่อง Travel Channel Thailand ที่จะออกอากาศประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2017 ค่ะ)

 

พิกัด https://goo.gl/maps/H3fiEGAjGcz

ค่าเข้าคนละ 20,000 กีบ