“ไอศกรีมวาซาบิ ยาโยอิเกิดที่นี่ เทือกเขาเจแปนแอลป์ แอ่วปราสาทอีกาดำ” Matsumoto

“ไอศกรีมวาซาบิ             ยาโยอิเกิดที่นี่ เทือกเขาเจแปนแอลป์     แอ่วปราสาทอีกาดำ” จากทะเลสาบ Kawaguchiko เราขับรถมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตก ไปสู่เมืองหน้าด่านของเทือกเขาแอลป์ “Matsumoto” ค่ะ ฉันใช้เวลาท่อง Matsumoto อยู่ 4 ชั่วโมง ไม่ได้เก็บทุกแลนด์มาร์ค แต่เลือกหยุดเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ที่อยากเห็นเท่านั้น

More