สภาพอากาศ และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี – สิงคโปร์

สิงคโปร์มีภูมิประเทศเป็นเกาะ และตั้งอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรไม่กี่ร้อยกิโลเมตร สภาพอากาศจึงร้อนชื้นแต่ไม่ ร้อนตับแตก เพราะยังมีลมทะเลช่วยปัดเป่าไอร้อนให้ระอุน้อยลงค่ะ (อ่าน … เที่ยวสิงคโปร์ให้เย็นใจไม่ร้อนจ๊าก)

More