วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – หลวงพระบาง

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือเรียกสั้นๆว่า “วัดใหม่” เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุดค่ะ … กำแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ได้อย่างงดงามมาก เป็นงานฝีมือชั้นครูอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับเสาหน้าระเบียงสีดำที่ปิดทองลวดลายละเอียด ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถ


 

วัดใหม่สุวรรณภูมารามตั้งอยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์และใกล้กับหอพระบางซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมือง วัดนี้เคยเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายด้วยค่ะ

ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปมากมาย รวมถึงพระแก้วมรกตจำลอง

ในอดีต “พระบาง” พระคู่บ้านคู่เมืองก็เคยมาประดิษฐานที่นี่ ก่อนที่จะย้ายไปยังหอพระบางในปัจจุบัน และในทุกวันขึ้นปีใหม่ของชาวลาว (ช่วงสงกรานต์) ก็จะมีการอัญเชิญพระบางออกมาจากหอพระบาง ให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำกันที่วัดใหม่สุวรรณภูมารามแห่งนี้ค่ะ

พิกัด https://goo.gl/maps/dJTsfRJtDrE2

ค่าเข้าคนละ 10,000 กีบ