สวนโอโดริ และหอทีวี – ซัปโปโร ฮอกไกโด

Odori Park หรือสวนโอโดริ เป็นสวนสาธารณะที่มีรูปทรงเป็นแนวยาวตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ถือกำเนิดในต้นสมัยเมจิ และปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นสวนหย่อนใจ และสวนกิจกรรมสำคัญของเมืองเช่นเดียวกับเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองออกเป็นซัปโปโรเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก

More