วัดวิชุนราช พระธาตุแตงโม – หลวงพระบาง

วัดวิชุนราชมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากวัดอื่น วัดนี้มีพระธาตุทรงกลมคว่ำซึ่งชาวหลวงพระบางเรียกว่าพระธาตุหมากโม หรือพระธาตุแตงโม ที่สร้างขึ้นโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช เปรียบได้กับพลังของสตรีชาวลาว

วัดวิชุนราชยังมีพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบสิบสองปันนาทำให้ วัดนี้มีรายละเอียดต่างจากวัดอื่น

ในวันที่ฉันเข้าสักการะ วัดวิชุนราชกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงเต็มไปด้วยพลาสติกและฝุ่นละออง แต่พระพุทธรูปจำนวนมากก็ทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของวัดนี้ … ชาวลาวบอกกับฉันว่า ดูพระพักตร์ของพระพุทธรูปสิ แต่ละองค์ดูเศร้างหมอง สะท้อนความรู้สึกของยุคสงครามในสมัยนั้น

ภายในวัดยังมีภาพวาดของวัดวิชุนราชที่สร้างจากไม้ทั้งหลังในอดีตติดไว้ให้ชม วัดวิชุนราชดูสวยงามและงานฝีมือละเอียดยิบ น่าเสียดายที่ภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่วัดจะถูกเผาให้ราบเป็นหน้ากลองในยุคล่าอาณานิคม

และที่นี่ก็เป็นอีกวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ “พระบาง” พระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางเคยมาประดิษฐานอยู่เป็นวัดแรก ก่อนจะย้ายไปที่วัดใหม่สุวรรณภูมารามค่ะ

พิกัด https://goo.gl/maps/pA1qRspRDr52

ค่าเข้าคนละ 20,000 กีบ