Mouth Restaurant ติ่มซำที่หนึ่งในใจ – สิงคโปร์

Mouth Restaurant ✪✪✪✪ ถ้าวันไหนอยากกินติ่มซำ แค่สบตากับสามีก็จะรู้ว่า คำตอบต้องเป็น “Mouth Restaurant” ร้านอาหารจีนที่หนึ่งในใจเราตลอดมา สาขาของ Mouth Restaurant ที่เราแวะไปกินกันประจำอยู่ที่ย่านไชนาท่าวน์ค่ะ โต๊ะกลมสีขาวขนาดเล็กและใหญ่ จัดวางเรียงรายภายในร้านที่ตกแต่งเหมือนร้านอาหารจีนทั่วไป เที่ยงนี้จะกินอะไรดี? … ฉันหันไปถามสามีทั้งๆที่รู้คำตอบอยู่แก่ใจ ว่าเมนูไม้ตายมีอยู่ไม่กี่เข่ง

More