ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง – ลาว

พิธีการตักบาตรข้าวเหนียวของหลวงพระบาง ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเคยคิดไว้ …

More