Grand Mecure Danang ห้องพักวิวตะลึง ลุ่มแม่น้ำหาน – เวียดนาม

โรงแรมในดานังชุกชุมอยู่ 2 โลเคชั่น หนึ่งริมหาดทรายของ China Beach ที่มีให้เลือกตั้งแต่ 1-5 ดาว และสอง โรงแรมใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ริมแม่น้ำหาน และในทริปนี้ เราเลือกพักที่ Grand Mecure Danang โรงแรมใหม่ริมแม่น้ำสำคัญค่ะ

More