เซ็กซี่คียร์คาร์ด ห้องพักทันสมัยที่ W Hotel ไทเป – Taiwan

เคยสงสัยไหมว่า “W” Hotel ย่อมาจากอะไร? … หลังจากค้นหา ฉันพบว่า หลายๆคนเดาว่า W ก็เป็นตัวย่อของ Westin Hotel โรงแรมในเครือ Starwood ด้วยกันนั่นเอง ข้อสมมุติฐานนี้ ไม่ได้รับการยืนยันจากเครือ Starwood และจากเว็ปไซต์ของ W Hotel … เราจึงไม่รู้ข้อเท็จจริง แต่รู้เพียงว่า W Hotel ใช้ตัวอักษร W เป็นชื่อของห้องและบริการต่างๆ ทั้ง Welcome, Wet, Wash และ Why? ซึ่งใช้แล้ว มันดูเท่ห์ชมัด

More