Otaru Furukawa ที่พักริมคลองวินเทจ- โอตารุ ฮอกไกโด

Otaru Furukawa ♥♥ ในบรรดาโรงแรมที่เข้าพักของทริปฮอกไกโดคราวนี้ Otaru Furukawa เป็นโรงแรมที่ขี้เหร่ที่สุด และขัดใจฉันมากที่สุด ซึ่งอารมณ์ทั้งสองอารมณ์นี้เกิดจากราคาห้องที่สูงถึง 7,000 บาทต่อคืน หรือสูงกว่า Asahikawa Grand Hotel และ Sapporo Grand Hotel ที่ประทับใจ จนทำให้เมื่อเทียบมาตราฐานกันแล้วฉันโปรยดาวให้กับโรงแรมนี้เพียง 2/5 เท่านั้นค่ะ

More