ฉากรัก … เสียมเรียบ – Cambodia

อลังการนครวัด อ่อนช้อยที่บันทายศรี น่าเกรงขามที่นครธม … เสน่ห์เมืองโบราณ อบอวลด้วยกลิ่นอายเฟรนช์โคโลเนี่ยล “เสียมเรียบ” บ้านพี่เมืองน้อง ที่พักใจใกล้ๆเมืองกรุง

More