OTOP เอกลักษณ์ของดานัง “เรือกระจาด” – เวียดนาม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดานังที่ฉันภูมิใจนำเสนอนั้น ไม่ใช่ของกิน ไม่ใช่ของใช้ แต่เป็นยานพาหนะ ทรงกลม ลอยน้ำลำนี้ที่ชาวเวียดนามเรียกว่า Thung Chai หรือ Basket Boat ในภาษาอังกฤษ และเรือกระจาด ในภาษาไทย

More