โฟโต้สต๊อป Big Ben & Houses of Parliament – ลอนดอน

ลอนดอนครั้งแรก หรือลอนดอนหลายครั้ง จุดถ่ายรูปนี้ก็ยังทรงพลัง เป็นแม่เหล็กดึงให้ฉันแวะเวียนไปเดินเล่นอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในวันอากาศดี … โฟโต้สต็อปสำหรับสองแลนด์มาร์คนี้ จะเป็นที่ไหนไปได้ ถ้าไม่ใช่บนสะพานเวสต์มินสเตอร์ ณ เสาต้นที่ 4-5-6

More