วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – หลวงพระบาง

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือเรียกสั้นๆว่า “วัดใหม่” เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุดค่ะ … กำแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ได้อย่างงดงามมาก เป็นงานฝีมือชั้นครูอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับเสาหน้าระเบียงสีดำที่ปิดทองลวดลายละเอียด ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถ  

More