วัดเชียงทอง ประดิษฐานพระม่าน – หลวงพระบาง

“พระม่าน” เป็นอีกพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพระบางที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดเชียงทองค่ะ ชาวลาวเชื่อกันว่าพระม่านนั้นลอยน้ำมาจากพม่า และชื่อของพระม่าน ก็เพี้ยนมาจากคำว่า พะม่า นั่นเอง … เหตุผลที่วัดเชียงทองเป็นเพชรเม็ดงามของหลวงพระบาง ก็เพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระม่าน และยังมีสถาปัตยกรรมล้านช้างที่งดงามที่สุดอีกด้วยค่ะ

More