Smile Road ถนนแจกยิ้มที่สนามบินนิวชิโตเซะ – ฮอกไกโด

รู้ไหมค่ะว่าสนามบินของฮอกไกโดแห่งนี้มีธีมปาร์คด้วยนะ? Smile Road อยู่ที่ชั้น 3 ตรงทางเชื่อมระหว่าง International และ Domestic และมีกิจกรรมแจกยิ้มมากมาย

More