โรตีสายไหม อาบีดีน-ประนอม แสงอรุณ – อยุธยา

  ถนนอู่ทองของจังหวัดอยุธยา น่าจะมีชื่อว่า “ถนนสายรุ้ง” เพราะสีสันของเส้นไหมขนมหวานประจำเมือง ช่วยเติมให้เมืองเก่าสดใสเหมือนรุ้งที่กินได้

More