Yong He Dou Jiang Da Wang (Yong He Soy Milk King) ราชาน้ำเต้าหู้ อาหารเช้าไทเป – Taipei, Taiwan

Yong He Soy Milk King ♥♥♥ ฉันและคุณพ่อเป็นพวกตื่นเช้า ก่อนตะวันจะฉายแสง เราก็ลืมตาแป๋วกันแล้วค่ะ ดังนั้นมื้อเช้าจึงเป็นมื้อสำคัญ ที่ฉันมักสรรหาร้านอร่อยมาให้ทุกคนได้กิน และที่ไทเป ก็มีอยู่หนึ่งร้านดัง ที่หลายคนบอกให้ไปทาน เพราะได้บรรยากาศของไทเปเก่า และวิถีชีวิตชาวจีนที่อาศัยในเมืองหลวงแอ่งกะทะแห่งนี้

More