หันซ้ายแลขวาใน Antwerp    

จาก Bruges (บรูซ) ถึง Antwerp (แอนต์เวิร์ป) ใช้เวลาขับรถเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ระหว่างทางเราแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมัน ซึ่งต้องเสียค่าเข้าห้องน้ำ 0.50 ยูโร ไม่ฟรีเหมือนบ้านเราแต่ก็ได้ห้องน้ำสะอาดสะอ้านตอบแทนกลับมา (แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งและบางศูนย์การค้าก็คิดค่าเข้าห้องน้ำ ดังนั้นควรเตรียมเศษสตางค์ ไว้ในกระเป๋าเสมอค่ะ)

More