Jubilee Bridge สะพานวันเกิด 50 ปีสิงคโปร์

รูปนี้ตั้งใจถ่ายให้เห็น 2 สะพานค่ะ ด้ายขวาสุดเป็นสะพานเก่า Esplanade Bridge ซึ่งมีถนนรถวิ่งสองเลนตรงกลาง หัวสะพานมักมีร้านไอศกรีมขนมปังแบบสิงคโปร์ขายในวันหยุด (ใครจำได้บ้างเอ่ย)

More