ตอนสาม I เมืองปาตัน (Patan)

เพียง 15 นาทีจากกาฐมัน เราก็เดินทางมาถึงเมืองปาตัน หรือเมืองลิลิตปูร์ อีกเมืองเก่าของประเทศเนปาลที่ยังอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ ในอดีตปาตันเคยเป็นราชอาณาจักรปกครองตนเอง ก่อนจะถูกรวบให้เป็นหนึ่งเดียวของประเทศ ใจกลางเมืองจึงเป็นบริเวณของพระราชวัง ศูนย์การปกครองในอดีตที่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวคล้ายกับกาฐมาณฑุดูร์บาร์

ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ปาตันจะคล้ายกับเมืองละโว้ หรือลพบุรีในอดีต มีขนาดเมืองที่เล็ก แต่อัดแน่นด้วยสถาปัตยกรรมน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะปราสาทหินแกะสลัก เหล็กแกะสลัก และรูปปั้นต่างๆของเทพเจ้าฮินดู เช่น พระศิวะ พระวิษณุ พระตรีมูรติ และพระนางลักษมี

จากจัตุรัสปาตัน ดูร์บาร์ (Patan Durbar Square) ภายในจะเป็นส่วนของพระราชวังซึ่งเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆในเนปาล และมีลานกว้างอยู่หลายลาน ตรงกลางลานจะตกแต่งต่างกัน บ้างเป็นวิหารทองคำ บ้างเป็นบ่อน้ำ แต่ชอบที่สุด เป็นอ่างอาบน้ำของกษัติย์ ที่เป็นบ่อลึกประมาณ 2 เมตร ขุดลงไปกลางลาน รอบๆบ่อตกแต่งด้วยหินแกะสลักสวยงามมาก ในอดีตน้ำใสจะไหลจากหัวจ่ายแกะสลักสีทอง ให้ราชวงศ์อาบน้ำสะอาดอย่างสดชื่น

ด้านบนของพระราชวังยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งของโบราณ ของศาสนาฮินดู และพุทธ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เดินง่ายและเข้าใจง่าย เพราะเรามีพื้นฐานศาสนาที่ใกล้เคียงกัน ถือเป็นอีกพิพิธภัณฑ์แห่งสำคัญที่ไม่น่าพลาดหากมาเมืองปาตันค่ะ