ช้อปปิ้งแบรนด์เนมแถวหน้าที่ 3 เอาท์เล็ตดัง Paul Smith Sale Shop, TK Maxx, Bicester Village – ลอนดอน อังกฤษ

ที่นั่งแถวหน้า หรือ front row ของแบรนด์เนมช้อปปิ้งในลอนดอนไม่ได้หยุดอยู่แค่เวทีของ Oxford Street, Selfridges และ Harrods เท่านั้น 3 เอาท์เล็ตที่พาไปชม เดินดิ่งตรงเข้าไปดู Sale Tag ที่ลดสูงสุดถึง 60-70% นั้น จะเป็นที่ใดไปได้ ถ้าไม่ใช่ Paul Smith Sale Shop เอาท์เล็ตของพอล สมิธใจกลางลอนดอน TK Maxx ห้างสรรพสินค้าลดราคาใหญ่อันดับต้นๆของลอนดอน และ Bicester Village หมู่บ้านละลายทรัพย์ของคนรักแบรนด์เนม

More