เที่ยงตรงดังเวลาที่เจนีวา …

สวิสเป็นเมืองแห่งนาฬิกา ความเที่ยงตรงจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก Horloge Fleurie เป็นนาฬิกาดอกไม้แห่งแรกของเจนีวา และของสวิส ที่อยู่หน้าสวนสาธารณะ Jardin Anglais ค่ะ การเดินทาง : นั่งรถไฟจากซูริคประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที มาที่เจนีวา ราคาตั๋ว 87 ฟรังก์ หรือประมาณ 3,100 บาทค่ะ   สวิสเป็นเมืองแห่งนาฬิกา ความเที่ยงตรงจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก Horloge Fleurie เป็นนาฬิกาดอกไม้แห่งแรกของเจนีวา และของสวิส ที่อยู่หน้าสวนสาธารณะ Jardin Anglais ค่ะ การเดินทาง : นั่งรถไฟจากซูริคประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที มาที่เจนีวา ราคาตั๋ว 87 ฟรังก์ หรือประมาณ 3,100 บาทค่ะ  

More