Central Mid Levels Escalator ทางออกอยู่ที่การคิดนอกกรอบ – ฮ่องกง

ปลายปี 1980 ฮ่องกงพบกับปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุนแรงในย่านที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองระหว่างย่านเซ็นทรัลเชื่อมต่อกับย่านเชิงหว่าน จำนวนตึกสูงชลูดที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งทำให้คนจำนวนมากย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในย่านนี้ และปัญหาของที่นี่ก็คือภูมิทัศน์ที่เป็นเนินเขา การเดินขึ้นลงทำได้ยาก ซอกซอยถนนก็เล็กแคบ จะขยายก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ ก่อให้เกิดความลำบากในการเดินทางและรถยนต์ติดขัดเป็นผลพวงที่ตามมา

More