พระบางแห่งเมืองหลวงพระบาง

  เรื่องสุดท้ายของหลวงพระบาง (ก่อนรายการทีวีจะคลอดในเดือนมีนาคม) ขอจบไว้ที่จุดเริ่มต้นของเมืองนี้ค่ะ … พระบาง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวและชาวอีสานของไทย พระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ในท่ายืนยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้น และหล่อด้วยทองคำผสม 90 เปอร์เซ็นต์

More