Lourve & Me

  เมื่อคืนพระอาทิตย์ตกเกือบเที่ยงคืน ฟ้าเลยยังอมแสงสีฟ้าไว้ ตัดกับความสว่างของพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้ว สวยจับใจเลยค่ะ

More