Lourve & Me

11412255_828594083903537_8756764526425528172_n

 

เมื่อคืนพระอาทิตย์ตกเกือบเที่ยงคืน ฟ้าเลยยังอมแสงสีฟ้าไว้ ตัดกับความสว่างของพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้ว สวยจับใจเลยค่ะ