Statue of Liberty & Democracy

tfp13

เทพีเสรีภาพ เป็นของขวัญจากประเทศฝรั่งเศส ต้นกำเนิดประชาธิปไตย (Democracy) มอบให้กับสหรัฐอเมริกา ต้นแบบของดินแดนแห่งอิสรภาพ (Liberty) เมื่อปี 1886

เทพีเสริภาพของจริง ตั้งอยู่ที่เกาะลิเบอร์ตี้ ในอ่าวนิวยอรค์ … สมัยที่เรียนอยู่อเมริกา เราเคยนั่งเรือเฟอร์รี่ผ่านไปชมและถ่ายรูปกับสาวผู้นี้ จำได้อย่างเดียวว่าหนาวเหลือเกิน ลมแรงมาก จึงรีบถ่ายรูปแล้วก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในเรือ

แต่ในรูปนี้ ได้มาจากโอไดบะ (Odaiba) เกาะที่เกิดขึ้นจากการถมที่ในทะเลของเมืองโตเกียวค่ะ … ด้านหลังเป็นสะพานสายรุ้ง หรือ Rainbow Bridge ที่เป็นเอกลักษณ์การเดินทางมาเกาะแห่งนี้