The Assembly Ground – สิงคโปร์

หนึ่งในคาเฟ่ยุคบุกเบิกของสิงคโปร์ที่ยังคงมีชีพจรเต้นตุ๊บๆอยู่ในวันนี้ ตลอดระยะเวลาสิบปี ที่เราบล็อกเกี่ยวกับสิงคโปร์ เราเห็นคาเฟ่เกิดใหม่แล้วก็ล้มหายไปก็หลายร้าน แต่ The Assembly Ground ยังคงอยู่รอด เช่นเดียวกับร้านขายสินค้า Multi-Brand Stores ในชื่อเดียวกันที่อยู่ข้างๆ

More