Le Dalat มื้อเวียดนามตามใจคุณแม่ – กรุงเทพ

ในวันที่แม่อยากกินแหนมเนือง เราก็หาแหนมเนืองให้แม่กิน การทดแทนบุญคุณง่ายๆที่หลายคนก็ทำได้ และร้านอาหารเวียดนามใกล้บ้าน อยู่ที่ Emporium แต่ร้านนั้นเป็นเคานเตอร์บาร์ แม่อยากนั่งกินในร้านสบายๆ เราเลยย้ายไปที่ Emquartier ชั้น 7 ที่ตั้งของห้องอาหาร Le Dalat มื้อเวียดนามตามใจแม่ของวันนี้

More