“Château de Chambord” ปราสาทหนาวเหน็บของเจ้าชายอสูร – ฝรั่งเศส

ความงดงามที่อ้างว้าง … ความอลังการแต่หนาวเหน็บ ความเย็นชาที่แฝงตัวอยู่ในปราสาทแห่งนี้ ทำให้ฉันสะดุดใจกับที่นี่มาก “Château de Chambord” หรือ ปราสาทชองบอร์ด แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์

More