หมู่บ้านเขาเต่า ชุมชนโชคดีกับโครงการในพระราชดำริ “อ่างเก็บน้ำเขาเต่า” – หัวหิน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันมาเขาเต่า อีกโค้งหาดทรายสีขาวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เชื่อมต่อจากหาดหัวหินและหาดสวนสนเพียงภูเขากั้น แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเพื่อซึมซับในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะกับผู้ยากไร้ ในวันที่เราไร้รัชกาลที่ 9 หมู่บ้านเขาเต่าเป็นชุมชนโชคดี ฉันเกริ่นไว้เช่นนี้ เพราะประวัติของหมู่บ้านบันทึกด้วยความภาคภูมิใจว่ากว่า 14 ครั้ง ที่พ่อหลวงของเราเสด็จมายังหมู่บ้านชาวประมงยากไร้เล็กๆแห่งนี้ที่ไม่มีใครเหลียวแล

More