ฮอยอัน เมืองในฝันกับกิจกรรมท่องเมือง – เวียดนาม

เมืองมรดกโลกขนาดเท่าหยิบมือนี้ มีพิกัดอยู่กลางแผนที่ของประเทศเวียดนาม … “ฮอยอัน” ตั้งอยู่กึ่งกลาง ระหว่างเมืองหลวงฮานอย (ทางทิศเหนือ) และเมืองเศรษฐกิจโฮจิมินห์ซิตี้ (ทางทิศใต้) มีชื่อเสียงพ่วงท้ายว่าเป็นเมืองในฝันที่น่ารักระดับสิบของประเทศเวียดนาม

More