ตอนสาม I เมืองปาตัน (Patan)

เพียง 15 นาทีจากกาฐมัน เราก็เดินทางมาถึงเมืองปาตัน หรือเมืองลิลิตปูร์ อีกเมืองเก่าของประเทศเนปาลที่ยังอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ ในอดีตปาตันเคยเป็นราชอาณาจักรปกครองตนเอง ก่อนจะถูกรวบให้เป็นหนึ่งเดียวของประเทศ ใจกลางเมืองจึงเป็นบริเวณของพระราชวัง ศูนย์การปกครองในอดีตที่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวคล้ายกับกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ปาตันจะคล้ายกับเมืองละโว้ หรือลพบุรีในอดีต มีขนาดเมืองที่เล็ก แต่อัดแน่นด้วยสถาปัตยกรรมน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะปราสาทหินแกะสลัก เหล็กแกะสลัก และรูปปั้นต่างๆของเทพเจ้าฮินดู เช่น พระศิวะ พระวิษณุ พระตรีมูรติ และพระนางลักษมี

More