ตอนห้า I เมืองภักตปุระ (Bhaktapur)

จาก Dusit Thani Himalayan Resort เรามุ่งหน้ากลับสู่เมืองกาฐมาณฑุ ระหว่างทางผ่าน เราแวะชมเมืองภักตปุระ อีกเมืองเก่า และเป็นหนึ่งในสามเมืองสำคัญในหุบเขาแห่งนี้ (กาฐมาณฑุ, ปาตัน และภักตปุระ) ธงประจำชาติเนปาลโบกสะบัดต้อนรับเราเข้าสู่เมืองมรดกโลก สีแดงเป็นสีประจำชาติของเนปาล ธงสามเหลี่ยม 2 ผืนหมายถึงเทือกเขาหิมาลัย และความสมานฉันท์ของศาสนาฮินดูและพุทธ

More