Ha Tien Cafe Bangkok ✪✪✪✪

คาเฟ่ดีต่อใจ …ของวินเทจ & แอนทีคที่ตกแต่งในร้าน Ha Tien Cafe Bangkok บ่งชัดถึงรสนิยมอันดีของเจ้าของ ชื่อของร้านทำให้ฉันต้องย้อนกลับไปอ่านอีกครั้งและจึงรู้ว่าคำว่าท่าเตียนนั้นเพี้ยนมาจาก “ฮาเตียน” เมืองท่าทางตอนใต้ของเวียดนามที่ชาวญวนอพยพหนีภัยสงครามมาตั้งรกรากในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

More