Mother May I – กรุงเทพ

เจ้าของร้านนี้ ตั้งชื่อเก่งน่าดู Mother May I ฟังครั้งเดียวก็ติดหู ฟังแล้วก็อยากรู้ต่อว่า May I have? อะไรหล่ะ … Mother May I ร้านอาหารไทยฝีมือคุณแม่ ตั้งอยู่ในซอยเอกมัย 10 ฉันชอบใจสวนสีเขียวและร่มไม้ใหญ่ที่เปิดให้เห็นบ้านด้านหลัง ซึ่งคือห้องอาหาร และ Glasshouse ข้างๆ ห้องอาหารอีกเช่นกัน จำนวนรถที่จอดเต็มหน้าร้าน และภาพพนักงานเดินกันขวักไขว่  ทำให้รู้เลยว่ารสฝีมือแม่ของร้านนี้ ต้องเป็นขวัญใจของใครอีกหลายๆคน

More