Nakamura Tokichi ✪✪✪✪ ชาเขียวระดับตำนานจากเกียวโตสู่ฮ่องกง

แสงแดดสีทองยามบ่ายที่ส่องผ่านกระจกบานใหญ่ทำให้ Nakamura Tokichi ดูอบอุ่นและน่าซุกตัวเป็นที่สุดค่ะ ชาเขียวของร้านนี้มีชื่อเสียงระบือไกล โด่งดังข้ามน้ำข้ามประเทศจากเกียวโตมาสู่ฮ่องกงได้ปีกว่าๆแล้ว 4-5 เดือนแรกที่ Nakamura Tokichi เปิดตัว เชื่อไหมค่ะว่า … คิวร้านนี้ก่อตัวยาวตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน และบัตรคิวที่รับตอนเช้าจะได้กินตอนบ่าย ซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าชาวฮ่องกงคลั่งไคล้ชาเขียวขนาดไหน และเห่อร้านนี้กันปานใด

More