Neon Pigeon ✪✪✪ Izakaya ยุคใหม่ หัวใจนีออน – สิงคโปร์

ตอนที่ติดตามสามีมาทำงานที่สิงคโปร์เกือบสี่ปี เราก็มักจะคิดว่า ยังมีเวลาน่า เดี๋ยวค่อยไปกินร้านที่อยากไป ไปดูที่เที่ยวใหม่ๆก็ได้ ใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไม่เร่งรัดตัวเอง จนมารู้ตัวอีกที ก็ต้องแพ็คของปิ๊กบ้าน ลิสต์ร้านอาหารเลยยาวเป็นหางว่าว แต่โชคก็ยังเข้าข้างอยู่บ้าง เพราะที่ทำงานใหม่ของสามี มีออฟฟิสประจำภูมิภาคอยู่ที่สิงคโปร์ ป้าเลยได้กลับมาเก็บลิสต์ปีละหลายครั้ง และรอบนี้ก็เป็นคราวของ Modern Izakaya หัวใจนีออนค่ะ

More