Ng Ah Sio Pork Ribs Soup Eating House บักกุเต๋ล้านชาม ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง – สิงคโปร์

Ng Ah Sio ✪✪✪ คนสิงคโปร์หลายคนยกให้บักกุเต๋ของ Ng Ah Sio เป็นที่หนึ่งในดินแดนเมอร์ไลอ้อน เป็นร้านต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง รวมถึงผู้นำของหลายประเทศ รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ฉันไม่อยากเอ่ยนาม เพราะกลัว ดราม่าในบล็อกจัง

More