“My Cup Noodles Factory” โรงงานทำบะหมี่นิชชินถ้วยโปรด – ฮ่องกง

ทันทีที่หลานสาวรู้ว่า ฮ่องกงมี My Cup Noodles Factory หรือโรงงานทำบะหมี่นิชชินของตัวเอง นางก็บอกทันทีว่า “ไปค่ะ อยากทำมาก ป้าพาไปหน่อยนะ” (หลานสาวติดใจโรงงานทำบะหมี่นิชชินจากโอซาก้าค่ะ) My Cup Noodles Factory ตั้งอยู่ที่สนามบินฮ่องกง Terminal 2 ชั้น 2 ซึ่งในโซนเดียวกันยังมีอีกกิจกรรม Demae Iccho Factory ด้วย และโซนนี้มีชื่อว่า Dream Come True ค่ะ

More